מגזין דיגיטלי חודשי מבית מקימי | גיליון #8 | חודש אלול תשפ''א | עורכת: אודיה רובין בן-זקן | איור: שני חייט 

בס״ד

חל”ת, הפתחת שכר או פיטורים בתקופת נגיף הקורונה – מה עם הפנסיה שלי?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

בעקבות נגיף הקורונה, צף נושא בעל חשיבות רבה מאד שאנו כיועצי מקימי פוגשים בו כמעט בכל משפחה. הנושא מתאים לא רק להווה אלא גם לעתיד: ההפרשות לפנסיה.  

בדרך כלל החיסכון בביטוח פנסיוני כולל בתוכו מרכיב של אבדן כושר עבודה, שבא להבטיח קצבת נכות במקרה שיאבד את כושר עבודה, או קצבת שארים במקרה מוות. 

במקרה שנמצאים בחל”ת או אחרי פיטורים – תקופה בה אין הפרשות על ידי המעסיק, הכיסוי הביטוחי ממשיך לחול גם לביטוח הפנסיוני למשך 5 חודשים בקרנות הפנסיה, ו-3 חודשים בפוליסות ביטוח המנהלים ובהתאם לתנאי הפוליסה.

כאשר חולפים יותר מ-5 חודשים ללא הפקדה לקרן הפנסיה (3 חודשים בביטוחי מנהלים), הכיסוי הביטוחי מופסק לחלוטין, כאשר ניתן להמשיך את רצף הזכויות באופן עצמאי על ידי הפקדות באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני. במידה ולא ממשיכים את ההפקדות, המבוטח ושאריו אינם מבוטחים בפני נכות או מוות. אם המבוטח יחליט בהמשך לחדש את הביטוח, הוא עשוי להיתקל בדרישה לביצוע חיתום (הכולל שאלון רפואי), שבעקבותיו עשויים להיקבע תנאים חדשים לביטוח, שיהיו פחות טובים מאלו שמהם הוא נהנה קודם לכן. הם עלולים לכלול דמי ניהול גבוהים או החרגות של חלק מהמחלות מהכיסוי הביטוחי ודרישות נוספות. 

בעקבות משבר הקורונה, עובדים רבים יצאו לחל”ת, פוטרו או נאלצו להקטין את היקף משרתם או הכנסתם, וכתוצאה מכך ההפקדות החודשיות לביטוח הפנסיוני פסקו לגמרי או הוקטנו.

על מנת למנוע פגיעה בהיקף הכיסוי הביטוחי, נקבעה הוראת שעה, שמאריכה את משך הכיסוי הביטוחי למקרה של נכות או מוות חס וחלילה למשך 12 חודשים רצופים ללא הפקדה, ומאפשרת גם למי ששכרם הופחת ב-20% או יותר לשמור על הכיסוי הביטוחי למשך 12 חודשים לפי שכרם לפני ההפחתה ולחדש אותו כעבור 12 חודשים באותם תנאים.

במידה ושכרך הופחת ב-20% או יותר בהשוואה לשכר חודש פברואר 2020, ועקב כך הופחתו ההפקדות החודשיות שמועברות לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח, הינך רשאי לבקש מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני שלך לשלם בעצמך את ההפרש או לנכות אותו מיתרת החיסכון הפנסיוני שלך על מנת שהכיסוי הביטוחי יהיה זהה לזה היה לך לפני הפחתת השכר.

אם ויתרת על האפשרות הזו, הכיסוי הביטוחי שלך יוקטן בהתאם להקטנת השכר (גובה קצבת הנכות שתקבל אם תאבד את כושר עבודתך, וקצבת השארים שתשולם לשארים במקרה של מוות חס ושלום, תחושב כאחוזים מתוך שכרו החדש והנמוך יותר, ולא מתוך השכר המקורי שלפני ההפחתה). למרות זאת, ניתן במהלך 12 חודשים ממועד הפחתת השכר להגדיל את הכיסוי הביטוחי מחדש לאותו כיסוי שהיה לו ערב ההפחתה ללא צורך בהליך חיתום או בצבירה מחודשת של תקופת אכשרה (לצורך כיסוי מחלות קיימות).

מי זכאי?  

כל מבוטח בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, שמכילים כיסוי ביטוחי (לנכות או מוות) ומתקיימים בהם שלושת התנאים הבאים:

  •  הכיסוי הביטוחי נרכש לפני 31.12.2020
  • הכיסוי הביטוחי היה תקף בתאריך 10.06.2020 ולא בוטל עקב אי תשלומים.
  • ההפקדות החודשיות לביטוח הפנסיוני הופסקו לחלוטין.

איך מממשים את הזכות?

במקרה של הפסקת עבודה (חופשה ללא תשלום, פיטורים, התפטרות), הזכות תוענק באופן אוטומטי. למרות שאין צורך בתשלום מצד המבוטח, יש לשים לב שהכיסוי הביטוחי במשך 12 החודשים ממועד הפחתת השכר ישולם מתוך הכספים שהצטברו בחיסכון הפנסיוני של העובד. אלה כספים שמיועדים לתשלום קצבת הפנסיה העתידית.

יש מקרים בהם יתרת הכספים שצבורה בחיסכון הפנסיוני נמוכה מידי ואינה מספיקה למימון הכיסוי הביטוחי הצפוי למשך 12 החודשים הבאים. במקרה כזה, החברה שמנהלת את הביטוח הפנסיוני צריכה לשלוח הודעה לעובד, בה היא מפרטת את התקופה בה יישמר הביטוח הפנסיוני שלו בתוקף, ותיידע אותו על הזכות להפקיד כסף בעצמו לצורך שמירת הכיסוי הביטוחי.

במקרה של עובד ששכרו הופחת, המעסיק יעביר את הפרשות הפנסיה המבוססות על “שכרו המבוטח” – השכר שממנו מחושבים שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני (ושלפיו מחושבות קצבאות השארים והנכות). במידה ושכר העובד הופחת ב-20% לפחות בהשוואה לשכרו בחודש פברואר 2020, והוא מעוניין בשמירת הכיסוי הביטוחי לפי השכר המבוטח לפני ההפחתה, צריך לפנות אל קרן הפנסיה או חברת הביטוח שמנהלת את הביטוח הפנסיוני תוך 3 חודשים ממועד הפחתת השכר ולהודיע לה על רצונו לשמור על הכיסוי הביטוחי לפי השכר המבוטח לפני ההפחתה.

על העובד להודיע לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח איך יממן את הפרש הכיסוי הביטוחי. האם באמצעות ניכוי הסכום הנדרש מיתרתו הצבורה בחיסכון הפנסיוני או הפקדה עצמית של הסכום הנדרש (ובמקרה כזה יש להעביר את התשלום לפני שיחלפו 3 החודשים ממועד הפסקת השכר).

בתום התקופה חובה לפנות באופן יזום אל קרן הפנסיה או חברת הביטוח על מנת לשמור על רצף הזכויות. איחור (אפילו ביום אחד) יכול לגרום לאובדן רצף הזכויות הפנסיוניות, והמבוטח יצטרך לערוך ביטוח חדש הכולל הצהרת בריאות, חיתום, צבירה מחודשת של תקופת אכשרה ותנאים נוספים.

יש לכם שאלות נוספות בנושא הזה ובנושאים אחרים? אתם מוזמנים לכתוב לגדליה ולמלווים האחרים בשו”ת המומחים

מה דעתך על הכתבה?

אולי יעניין אותך גם...

בעולם בו רבים מאיתנו הפכו לעצמאים בעקבות הקורונה, תמחור עצמי וגביית תשלום הינו נדבך חשוב במערך הפרנסה. הקושי הוא עצום בכל הנוגע לרגע הזה בו אנו עומדים בפני השאלה “אז כמה זה יעלה לנו”. בכתבה אסקור סיפורי מקרה מתוך משרדי מקימי ואנתח אותם לכדי טיפים יישומיים לכל עצמאי.
לקראת חג הפסח כולנו מרגישים את הצורך לעשות סדר בבית. בעסק שלנו המצב דומה מאד, ישנה חשיבות מרובה ליצירת סדר. יצירת סדר לא רק בפרטים הקטנים וברישום אלא יצירת סדר שנותן לנו אפשרות לשלוט בתמונה הגדולה.
שנת הקורונה הביאה איתה את תור הזהב של מדיניות הרווחה במדינת ישראל. זכויות רבות ניתנו לאזרחים מכח החוק באמצעות משרדי הממשלה והמערכות השונות’ זכויות שבלעדיהן קשה לדמיין חיים תקינים במשבר הזה. מצד שני, הזכויות החדשות לא נתנו מענה לכל מצב ולכל קצוות קשת האוכלוסיה. אז מה היה אפשר לעשות טוב יותר?
הרשמה לקהילת המנויים למגזין עכשיו ובחינם!
המגזין

כל הזכויות שמורות - מקימי 2021