מגזין דיגיטלי חודשי מבית מקימי | גיליון #8 | חודש אלול תשפ''א | עורכת: אודיה רובין בן-זקן | איור: שני חייט 

יוסף ארנפלד

בקרב משפחות רבות בישראל, השעבוד הכלכלי הוא הקשה מכל. יותר מידי אנשים מוציאים סכומים גדולים יותר מאשר הם מכניסים, ובמיוחד בתקופת הקורונה. בעקבות כך הם נכנסו לסחרחורת כלכלית שקשה לצאת ממנה. היועצים של מקימי מספרים על אלפי מקרים בהם טיפלו בשנה האחרונה, אשר בעקבות תהליך כלכלי מותאם, משפחות רבות יצאו מעבדות לחירות כלכלית.
בקרב משפחות רבות בישראל, השעבוד הכלכלי הוא הקשה מכל. יותר מידי אנשים מוציאים סכומים גדולים יותר מאשר הם מכניסים, ובמיוחד בתקופת הקורונה. בעקבות כך הם נכנסו לסחרחורת כלכלית שקשה לצאת ממנה. היועצים של מקימי מספרים על אלפי מקרים בהם טיפלו בשנה האחרונה, אשר בעקבות תהליך כלכלי מותאם, משפחות רבות יצאו מעבדות לחירות כלכלית.
אלפי הנפטרים ועשרות אלפי החולים – אינם הנזק היחיד שגרם נגיף הקורונה. מעבר לנזק הבריאותי שחולל הנגיף, נפגע קשות המשק הכלכלי. כמו תמיד, מעמד הביניים הוא זה שספג את הפגיעה המרבית והוא זה שגם עתיד לשלם את המחיר הכבד של המענקים שמחלקת המדינה. במקום לשקוע בייאוש, כל אחד יכול לקחת את עצמו בידיים כבר עכשיו. לזרוע תקווה ולהצמיח ישועה.

ע״י יוסף ארנפלד